Kaupunginvaltuutetut
Tuuli Hirvilammi (valtuustoryhmän puheenjohtaja), Jari Oksanen (varapuheenjohtaja), Sirpa Hanska, Jaakko Westerlund, Pasi Siltakorpi, Jussi Impiö, Pete Lattu ja Mika Varpio

Varavaltuutetut: Anne Wetterstrand, Ulla Raitimo, Sanna Kivineva, Laura Lappalainen, Anna-Stiina Lundqvist, Tuomas Green ja Leila Nurmilaakso

Muut luottamuspaikat, suluissa varajäsen 

Kaupunginhallitus:                                                                                                                                                                                        
Anna-Stiina Lundqvist (Jaakko Westerlund)
Jari Oksanen (Tuomas Green)

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 
Sirpa Hanska, puheenjohtaja (Paula Teinonen-Lahti)

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pasi Siltakorpi (Arthur van der Knaap)
Ulla Raitimo (Anne Wetterstrand)

  • Sosiaalijaosto
    Ulla Raitimo

Sivistyslautakunta
Sanna Kivineva (Riikka Aapalahti)
Pete Lattu (Klaus Martin)

  • Suomenkielinen koulutusjaosto
    Jaakko Westerlund, varapuheenjohtaja (Hannu Ahola)
  • Ruotsinkielinen koulutusjaosto
    Tomi Lassi (Pia Hansson)

Kaupunkikehityslautakunta
Mika Varpio (Tuomas Green)

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Jussi Impiö (Hannu Ahola)
Tuuli Hirvilammi (Markus Keskitalo)

Keskusvaalilautakunta
Leila Nurmilaakso, puheenjohtaja

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden johtokunta
Ulla Raitimo, puheenjohtaja (Marko Kangas)
 
Porvoon Veden johtokunta
Markus Keskitalo (Anne Wetterstrand)

Porvoon Tilapalveluiden johtokunta
Markku Mikkola (Leila Nurmilaakso)

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y hallituksen varajäsen
Hannu Ahola

Oy Kokonhalli Ab, hallituksen jäsen
Sara Malve-Ahlroth

Uudenmaan maakuntavaltuusto
Jari Oksanen (Pasi Siltakorpi)

Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunta
Paula Teinonen-Lahti
Mika Varpio

Uudenmaan liiton tarkastuslautakunta, varajäsen
Hannu Ahola

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehet
Tuomas Green
Leila Nurmilaakso

Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
hallitus, varapuheenjohtaja

Jari Oksanen

konsernijaosto, varapuheenjohtaja
Jari Oksanen

HUS:n hallituksen edustaja Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnassa
Jari Oksanen

Porvoon sairaanhoitolautakunta 
Pasi Siltakorpi

A-asuntojen hallitus
Anne Wetterstrand

Event Factory hallitus
Pasi Siltakorpi

***

Luottamustehtävät puolueessa

Puoluevaltuuskunta
Tuuli Hirvilammi (varajäsen Mari Lotila, Lapinjärvi)