Vill du ställa upp på De Gröna i Borgås lista i kommunalvalet 2021?


Kommunalvalet är i juni 2021. Vi söker lämpliga kandidater som bäst. Tanken är att kandidatlistan ska representera invånarna i Borgå och de gröna värderingarna på ett heltäckande sätt. Bland beslutsfattarna behöver det finnas människor med olika bakgrund och olika slags vardagssakkunskap.

Är du intresserad av att ställa upp på De Grönas lista i Borgå eller känner du till någon som skulle vara en bra kandidat? Du kan föreslå dig själv eller någon annan på den här blanketten:

https://tinyurl.com/yy6kshdr

Genom att fylla i blanketten talar du om för oss att du är intresserad, men det binder dig inte på något sätt. Blankettsvaren behandlas av De Gröna i Borgås valarbetsgrupp. Arbetsgruppen träffar de potentiella kandidaterna och föreslår kandidater för De Gröna i Borgås styrelse, som fattar de slutliga besluten om kandidaterna. Behandlingen av blanketten kan ta en tid, så oroa dig inte om svaret inte kommer genast.

Kom med och påverka framtiden i Borgå!

Närmare upplysningar om kandidatur och hur uppställningen av kandidater framskrider ges av:

Ordföranden för De Gröna i Borgå Tomi Lassi (tomi.lassi@vihreat.fi)

De Gröna i Borgås valchef Mika Varpio (mika.varpio@gmail.com)

***

Dataskyddspolicyn för registret över föreslagna kandidater finns här:

Dataskyddsbeskrivning