NYA NAMN IGEN PÅ DE GRÖNA I BORGÅS KANDIDATLISTA

MED FINNS EN NÄRVÅRDARSTUDERANDE, EN DANSLÄRARE, EN KÖPMAN, EN STUDERANDE OCH EN ERGOTERAPEUT På De grönas kommunalvalslista finns nu sammanlagt hela 63 Borgåbor som vill bli fullmäktigeledamöter. Närvårdarstuderanden Roua Badran valde att ställa upp för De gröna,...