Valtuusto 13.6.2018 ryhmäpuhe

Ensinnäkin suuret kiitokset rahoitusjohtajalle ja koko virkamiesjohdolle todella selkeästä esitystekstistä ja toimintakertomuksesta. Esitysteksti on jo itsessään varsin informatiivinen ja siinä esitetään pääpiirteissään tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja todella...