Vi presenterar våra lokala riksdagsvalskandidater. Läs här om Sanna Kivineva. Mari Lotila hittar du här.

Jag är gymnasielärare och mamma. Mitt kandidatnumret är 211. Nödnumret tvärtom. Lätt att komma ihåg! 211. Skydda livet. Rösta.

LIKVÄRDIGA RÄTTIGHETER FÖR NEUROMÅNGFALDENS MÄNNISKOR

Jag är mor till ett neuromångfaldens barn. Vår familj har erfarenhetsexpertis om autismspektret och adhd. Neuromångfaldens personer är förlorare bland annat inom social- och hälsovårdstjänster, skolning och arbetslivet. . Vård- och stödkedjan bör flyta utan avbrott och tjänster finnas till hands rättidigt utan kontinuerlig strid. Detta kräver en förbättring av kunskap och ökning av resurser. Även neuromångfaldens vuxnas problem bör identifieras inom tjänsterna.

Muotokuva naisesta, taustalla metsää

Sanna Kivineva, 211

SKOLNING FÖRTJÄNGAR BÄTTRE POLITIK!

 Grunderna för fostran, utbildning och forskning bör lagas i skick. Finland måste binda sig till att öka finansieringen för utbildningen till de andra Nordiska ländernas nivå. Likvärdiga utbildningsmöjligheter bör säkras med tydlig och bindande lagstiftning. Stöd för inlärning bör förstärkas genom noggrann lagstiftning och tillräcklig finansiering på de olika utbildningsstadierna. Inklusion kan inte förverkligas på ett ändamålsenligt sätt om inte resurserna för det är tillräckliga.

EN MÅNGFALDIG NATUR

Den redan förstörda och försvagade naturen bör återställas och naturen göras en starkare del av även städer. Enbart återställning eller ökning av skyddsområden räcker dock inte, utan vi behöver förändringar i hela samhället och på alla ekonomiska sektorer. Byggning, odling och skogsbruk bör i framtiden organisera så, att verksamheten förorsakar så litet skada för naturens mångfald som möjligt.

MOT VÄLFÄRDSEKONOMI MED HJÄLP AV BASINKOMST

Välfärdsekonomi innebär samhällets verksamhet, där välfärd främjas och förutsättningarna för ett gott liv förstärks. Välfärdsekonomin strävar för ett tillsammans skapat gott liv för alla och motivet för verksamheten är att producera välfärd, dela det och att investera i välfärd. Basinkomst är ett steg mot välfärdsekonomin. Nuvarande socialskyddshärvan bör ersättas med den enklare och sporrande basinkomsten.

Följa mig på:

https://www.facebook.com/sannakivinevavihreat

https://www.instagram.com/sannakivinevavihreat/

Sannasta voit lukea suomeksi täällä.