Alla 63 gröna kandidater i Borgå har inlämnat förhandsredovisningen av valfinansieringen. De Gröna har länge drivit öppenhet till valfinansieringen så att väljarna kan evaluera kampanjfinansieringen transparent redan före valet. Om redovisningen av valfinansieringen görs först efter valet går det följande fyra år innan dess innehåll kan påverka väljarens röstningsbeslut. Väljarna har rätt att veta med vems pengar de kandidaterna för valkampanjer, anser de Gröna. Därför uppmuntrar föreningen kandidaterna att göra sin förhandsredovisning så tidigt som möjligt före den egentliga valdagen. De gröna önskar att exemplet skulle stimulera kandidater i andra partier att anmäla sin finansiering så snart som möjligt. För närvarande har förutom de gröna och kristdemokraterna väldigt få kandidater i Borgå gjort förhandsredovisningen. Förhandsredovisningar av valfinansieringen – Borgå: https://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/se/index/vaalirahailmoituksia/ilmoituslistaus/KV2021/638.html

Ytterligare information: Tomi Lassi, ordförande (även på svenska), tfn 041 5100617, tomi.lassi@vihreat.fi

Mika Varpio, valchef, tfn 050 5333 880, mika.varpio@gmail.com