De Gröna i Borgå deltar i kommunalvalet med en stark lista med 63 kandidater. Av kandidaterna är 39 män och 24 kvinnor. Kandidaternas medelålder är 43,7 år, fyra kandidater är yngre än 20 och fem äldre än 60 år. Hela 45 av kandidaterna på listan ställer upp för första gången. Bland kandidaterna finns exceptionellt många personer för vilka det svenska språket på ett eller annat sätt ligger särskilt varmt om hjärtat.

De Gröna i Borgå nådde sitt senaste kandidatrekord vid kommunalvalet år 2017, då det fanns 33 kandidater på listan. Nu är kandidaterna alltså hela 30 fler. Också på riksnivå har De gröna samlat ett rekordantal kandidater.

Spåren av vårt arbete under de fyra senaste åren syntes vid kandidatrekryteringen. Dessutom vill Borgåbor som tänker grönt nu om någonsin påverka i vilken riktning staden ska gå, också genom att kandidera. Med det här gänget är det en fröjd att göra kampanj för miljön, jämlikheten, utbildningen, trivseln i staden och en grönare framtid, konstaterar De Gröna i Borgås ordförande Tomi Lassi.

Kandidatgalleri

Morgondagens Borgå är grönt – De Gröna i Borgås kommunalvalsprogram 2021

Närmare:

Tomi Lassi, ordförande (även svenska) tfn 041 5100 617, tomi.lassi@vihreat.fi

Mika Varpio, valchef tfn 050 5333 880, mika.varpio@gmail.com