– en lista på 58 namn inlämnades till centralvalnämnden

Representanter för De Gröna i Borgå har i går lämnat in de Grönas kandidatlista till centralvalnämnden. Hittills har hela 58 kandidater meddelat att de ställer upp på listan. De Grönas lista har redan 25 fler kandidater än för fyra år sedan och är samtidigt den längsta listan bland partierna i Borgå.

Av kandidaterna är 23 män och 35 kvinnor. Medelåldern bland kandidaterna är 44 år. På listan finns hela 40 personer som nu för första gången kandiderar i kommunalval. Kandidaterna representerar mångsidigt olika yrken, intressen och bostadsområden. De allmännaste yrkena bland de gröna kandidaterna i Borgå är studerande, företagare, lärare, sjukskötare och diplomingenjör.

Eftersom valet på grund av coronasituationen skjuts upp till 13.6 bjuder De Gröna i Borgå fortfarande in flera borgåbor som är intresserade av att ställa upp i valet att komma med och bygga ett ännu grönare Borgå.

DE NYA KANDIDATERNA

Krista Hummastenniemi filosofie magister, ämneslärare i biologi och geografi

Teemu Liljeqvist försäljare

Ville Saarela diplomingenjör

Iina Sirkka-Hovén verkstadskoordinator

Sanna Tennberg ungdoms- och fritidsledare

De Gröna i Borgås kandidatgalleri