Under våren ordnar De Gröna i Borgå fyra webbseminarier om valprogrammets teman. Webbseminarierna är öppna för alla. Öppningsanförandena hålls av gröna politiker på riksnivå, varefter kandidaterna från Borgå får ordet. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Seminarierna ordnas på webben genom Google meet och är öppna för alla.  Länken till alla evenemang:

https://meet.google.com/vxe-fntm-upy

Webbseminariernas tidpunkter, teman och öppningstalare är följande:

  • Onsdag 3.3 kl. 18–19 VI MOTARBETAR KLIMATKRISEN OCH TAR HAND OM NATUREN

Öppningsanförande av vice ordföranden för riksdagens miljöutskott, riksdagsledamot Tiina Elo

  • Tisdag 9.3 kl. 18–19 VI SATSAR PÅ UTBILDNING OCH KULTUR

Öppningsanförande av ordföranden för den gröna riksdagsgruppen, medlemmen i bildningsutskottet Emma Kari

  • Måndag 29.3 kl. 18–19 VI SER TILL ALLAS VÄLBEFINNANDE

Öppningsanförande av medlemmen i social- och hälsovårdsutskottet, riksdagsledamot Noora Koponen

  • Tisdag 6.4 kl. 18–19 LIVSKRAFTIGA BORGÅ ÄR GRÖNT

Öppningsanförande miljöminister Krista Mikkonen

Morgondagens Borgå är grönt Borgå Grönas kommunalvalsprogram 2021